Kontakta mig 

BRIGHT-recovery

BRIGHT står för Behavioral Recovery Intervention for General Health and Thriving.

Behavioral: Metoden fokuserar och hjälper människor att förändra sina beteenden.

Recovery: De beteenden som fokuseras är de som ökar och effektiviserar individens motivation och förmåga att återhämta sig efter stress, press och ansträngning.

Intervention: Metoden består i vetenskapligt bevisat effektiva åtgärder för att åstadkomma en positiv förändring.

General health: Metoden förändrar något som är av sådan fundamental vikt för människans fungerande att det leder till förbättrad hälsa på generell nivå (=väldigt mycket blir bättre via effektiviserad återhämtning).

Thriving: När våra återhämtningsprocesser fungerar väl så mår vi inte bara bra utan vi fungerar mycket bättre så att vi kan utvecklas, växa och "blomstra".

De flesta planerar in "måsten" men inte återhämtande aktiviteter i sina kalendrar. Detta ökar risken att de återhämtande aktiviteterna inte blir av när de behövs som mest, vilket kan leda till stresspiraler och till slut: utmattningssyndrom. En av flera saker som BRIGHT-recovery kan leda till är konkret planering av återhämtande aktiviteter.


    Forskning på BRIGHT-recovery

    BRIGHT-recovery baseras på oändligt många vetenskapliga studier om stress, återhämtning och beteendeförändring och "BRIGHT" har testats framgångsrikt i flera studier. Här kan ni se tre av dessa:

    BRIGHT-recovery har jag under många år utvecklat tillsammans med professor Jan Lisspers. BRIGHT-recovery kallas i vissa sammanhang för "Balans i vardagen". Namnet Balans i vardagen representerar att vi människor mår som bäst när vi både anstränger och återhämtar oss, aktiverar och avaktiverar vår kropp, gör av med energi och får tillbaka energi, utmanar oss respektive är i trygghet, etc.